Focus op actuele cijfers.

Verhuur van een onroerende zaak

In een aantal gevallen is de verhuur van een onroerende zaak altijd belast met btw. In andere gevallen is die verhuur vrijgesteld van btw, maar kan u er samen met de huurder vaak voor kiezen toch btw te berekenen. U kunt de keuze voor belaste verhuur op 2 manieren vastleggen: in het huurcontract of met…
Read more

Ongebruikelijke transacties: auto’s contant betaald

Het Bureau Financieel Toezicht (BFT)  heeft eerder aandacht besteed aan autohandelaren en de meldplicht die zij hebben bij contante verkopen. Sinds de invoering van de ‘Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn’ op 25 juli 2018 geldt dat bij contante verkopen van € 10.000 of meer de handelaar een melding van een ongebruikelijke transactie bij de FIU Nederland moet…
Read more

Invoering echte vermogensrendementsheffing: utopie of werkelijkheid?

In het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ van Rutte III is over de vermogensrendementsheffing de volgende passage opgenomen: ‘In de vermogensrendementsheffing (box 3) wordt sneller aangesloten op het werkelijk rendement van spaartegoeden en het heffingsvrije vermogen wordt verhoogd van € 25.225 naar € 30.000 (€ 60.000 voor paren). In deze kabinetsperiode zal een stelsel van…
Read more

Hoe zit het met belastingvrije schenkingen voor een koopwoning?

Gaat u een woning kopen of verbouwen? En krijgt u hiervoor in 2019 een schenking van bijvoorbeeld uw ouders? Dan betaalt u over een bedrag van maximaal € 102.010 geen schenkbelasting. Dit zijn de voorwaarden in 2019: U gebruikt het geld voor aankoop of verbouwing van uw eigen woning. Of voor de aflossing van uw…
Read more

Belastingdienst: Toezicht stichtingen en verenigingen geïntensiveerd

De Belastingdienst heeft in 2017 besloten de handhaving van de belastingplicht van (tot nu toe) onbeschreven stichtingen en verenigingen (stivers) te intensiveren. Onterecht heerst namelijk vaak de gedachte dat er geen belastingplicht is als in de oprichtingsakte geen winstoogmerk is opgenomen. Ondernemen stivers echter dezelfde economische activiteiten als bedrijven, dan gelden ook dezelfde fiscale regels.…
Read more

Werkloosheid op laagste punt sinds 2003

Het werkloosheidspercentage is in februari 2019 uitgekomen op 3,4%. Dat is het laagste punt sinds de werkloosheid op deze manier wordt gemeten in 2003. Er zijn nu ruim 8,9 miljoen werkenden. Het aantal werkloze mensen daalde met 55 duizend ten opzichte van een jaar geleden tot 312 duizend mensen nu. Dat blijkt uit cijfers van…
Read more

Verhoging belastingvermindering energiebelasting in 2019 niet mogelijk

Tijdens het Kamerdebat over de doorrekening door het PBL en het CPB van het klimaatakkoord op 14 maart 2019, is aan het kabinet verzocht om te bekijken of een verhoging van de belastingvermindering in de energiebelasting per 1 juli 2019 mogelijk is.In een brief aan de Kamer geeft staatssecretaris Snel van Financiën aan dat het…
Read more

Auto’s zonder CO2-uitstoot: bijtelling is veranderd

Voor elektrische auto’s met een datum 1e toelating op of na 1 januari 2019 geldt sinds 1 januari 2019 een verlaagde bijtelling van 4% voor zover de grondslag voor de bijtelling € 50.000 of lager is. Voor het deel van de grondslag boven € 50.000 geldt de algemene bijtelling van 22%.Voor auto’s die rijden op…
Read more

Aftrekposten in box 1 geleidelijk naar basistarief (2020)

Met ingang van 1 januari 2020 wordt het tarief waartegen aftrekbare kosten met betrekking tot een eigen woning (zoals hypotheekrenteaftrek) in box 1 in aanmerking worden genomen versneld afgebouwd. Voor de volgende aftrekposten gaat hetzelfde gelden: de ondernemersaftrek; de 14%-MKB-winstvrijstelling; de terbeschikkingstellingsvrijstelling; de persoonsgebonden aftrek (in 2018: partneralimentatie, uitgaven voor specifieke zorgkosten, weekenduitgaven voor gehandicapten,…
Read more

Dividenduitkering wegens verhoging aanmerkelijkbelangtarief (box 2)

Het aanmerkelijkbelangtarief wordt in 2020 verhoogd naar 26,25% en vanaf 2021 naar 26,9%. Mocht u overwegen om in 2019 dividend te laten uitkeren, dan kan dat nog tegen 25% aanmerkelijkbelangheffing. Wegens het verschil in heffingssystematiek tussen box 2 en box 3 kan het fiscaal gunstiger zijn om het dividend al begin 2019 te laten uitkeren in plaats van…
Read more