Afbouwen maximale tarief aftrekposten

Focus op actuele cijfers.

Afbouwen maximale tarief aftrekposten

Het kabinet wil naast het versneld afbouwen van het maximale tarief voor aftrekkosten voor een eigen woning, dezelfde maatregel treffen voor andere grondslagverminderende posten. Dit is opgenomen in het regeerakkoord. De aftrektarieven worden geleidelijk afgebouwd naar het tarief van de eerste belastingschijf. Het aftrektarief komt daarmee in 2023 uit op 37,05%. Het gaat om de volgende aftrekposten:

• de ondernemersaftrek
• de mkb-winstvrijstelling
• de terbeschikkingstellingsvrijstelling
• de persoonsgebonden aftrek


Het doel van deze maatregel is om de fiscale verschillen tussen ondernemers en werknemers te verkleinen. De wijziging gaat naar verwachting in op 1 januari 2020.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *