Focus op actuele cijfers.

Pensioenkortingen grotendeels van de baan

Pensioenfondsen die in problemen verkeren krijgen onder voorwaarden langer de tijd om te voldoen aan de huidige gestelde financiële eisen. Met deze maatregel wordt naar verwachting voorkomen dat een groot aantal pensioenfondsen volgend jaar kortingen moet doorvoeren. Dat schrijft minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer. De huidige…
Read more

Kamerbrief over voortgang uitwerking maatregelen ‘werken als zelfstandige’

Voor welke opdracht mag een bedrijf een zzp’er inhuren en wanneer is iemand eigenlijk een werknemer? Over deze vraag loopt een lange discussie. Het kabinet gaat daarom de komende maanden in gesprek met werkgevers, werknemers, zzp’ers en betrokken organisaties. Dit brede gesprek moet het onderscheid helder maken. Ook moet hieruit duidelijk worden wat de maatschappelijke…
Read more

Nieuw btw-identificatienummer voor eenmanszaken

In het najaar 2019 ontvangen alle eenmanszaken een nieuw btw-identificatienummer (btw-id). In het nieuwe btw-id is het Burgerservicenummer (BSN) niet verwerkt. Zo is de privacy van de ondernemer beter beschermd. Het nieuwe btw-id gebruikt u vanaf 1 januari 2020 voor uw zakelijke contacten. Hoe ziet het nieuwe btw-id eruit?Het btw-id is een persoonlijk, uniek nummer…
Read more

Aanpassingen box 3 op komst

Staatssecretaris Snel van Financiën licht in een brief aan de Tweede Kamer een voorstel toe waardoor straks voor het eerst gerekend wordt met de werkelijke verhouding tussen spaargeld, beleggingen en schulden van een belastingplichtige. Dit betekent dat de belasting over spaargeld in box 3 wordt vastgesteld aan de hand van de werkelijke hoeveelheid spaargeld. Over…
Read more

Staking onderneming: afrekenen voor de omzetbelasting

Als u afrekent met de fiscus denkt u misschien alleen aan de eindafrekening in de inkomstenbelasting. Maar ook voor de omzetbelasting heeft het staken van de onderneming gevolgen. Privé-vermogenAls u nog onverkochte voorraden of bedrijfsmiddelen heeft, gaan deze na het opheffen van uw bedrijf over naar uw privé-vermogen. U levert dan als ondernemer aan uzelf…
Read more

Afbouwen maximale tarief aftrekposten

Het kabinet wil naast het versneld afbouwen van het maximale tarief voor aftrekkosten voor een eigen woning, dezelfde maatregel treffen voor andere grondslagverminderende posten. Dit is opgenomen in het regeerakkoord. De aftrektarieven worden geleidelijk afgebouwd naar het tarief van de eerste belastingschijf. Het aftrektarief komt daarmee in 2023 uit op 37,05%. Het gaat om de…
Read more

Laadpaal bij woning werknemer vergoeden

De kosten van een laadpaal bij de woning van de werknemer vallen onder de bijtelling als de werkgever een auto ter beschikking heeft gesteld. Voor een werknemer met een eigen auto mag de werkgever maximaal € 0,19 per kilometer onbelast vergoeden. Als de werkgever een laadpaal bij de woning van de werknemer laat plaatsen is het…
Read more

Strenger toezicht op arbeidsrelaties

Het kabinet wil dat de Belastingdienst het toezicht op arbeidsrelaties aanscherpt vanaf 1 januari 2020. Dit staat in de Kamerbrief van 24 juni 2019. Door onduidelijkheden in de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) legt de Belastingdienst op dit moment alleen naheffingen en boetes op bij kwaadwillendheid. Vanaf 2020 kan de Belastingdienst ook handhaven als opdrachtgevers aanwijzingen…
Read more

Aankomend beleid; Vervanging wet DBA

Ook de wetgeving voor opdrachtnemers en opdrachtgevers heeft de aandacht van het kabinet. Op de arbeidsmarkt hebben zzp’ers een belangrijke positie en zij moeten de ruimte krijgen om te ondernemen. Het kabinet vindt het van belang dat zzp’ers om de juiste redenen kiezen voor zzp-schap en dat er niet eigenlijk sprake is van een arbeidsovereenkomst. De Wet deregulering…
Read more

Aankomend beleid: aanpassingen werkkostenregeling

In de Wet op de loonbelasting 1964 staat de komende tijd een aantal aanpassingen binnen de werkkostenregeling gepland. Via de werkkostenregeling kunnen werkgevers onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan hun werknemers geven. Het mag daarbij ook gaan om zaken waar werknemers privévoordeel van kunnen hebben. Typische voorbeelden zijn kerstpakketten en bedrijfsuitjes. Het totale bedrag aan deze vergoedingen en verstrekkingen…
Read more