Maand: maart 2019

Focus op actuele cijfers.

Verhoging belastingvermindering energiebelasting in 2019 niet mogelijk

Tijdens het Kamerdebat over de doorrekening door het PBL en het CPB van het klimaatakkoord op 14 maart 2019, is aan het kabinet verzocht om te bekijken of een verhoging van de belastingvermindering in de energiebelasting per 1 juli 2019 mogelijk is.In een brief aan de Kamer geeft staatssecretaris Snel van Financiën aan dat het…
Read more

Auto’s zonder CO2-uitstoot: bijtelling is veranderd

Voor elektrische auto’s met een datum 1e toelating op of na 1 januari 2019 geldt sinds 1 januari 2019 een verlaagde bijtelling van 4% voor zover de grondslag voor de bijtelling € 50.000 of lager is. Voor het deel van de grondslag boven € 50.000 geldt de algemene bijtelling van 22%.Voor auto’s die rijden op…
Read more

Aftrekposten in box 1 geleidelijk naar basistarief (2020)

Met ingang van 1 januari 2020 wordt het tarief waartegen aftrekbare kosten met betrekking tot een eigen woning (zoals hypotheekrenteaftrek) in box 1 in aanmerking worden genomen versneld afgebouwd. Voor de volgende aftrekposten gaat hetzelfde gelden: de ondernemersaftrek; de 14%-MKB-winstvrijstelling; de terbeschikkingstellingsvrijstelling; de persoonsgebonden aftrek (in 2018: partneralimentatie, uitgaven voor specifieke zorgkosten, weekenduitgaven voor gehandicapten,…
Read more

Dividenduitkering wegens verhoging aanmerkelijkbelangtarief (box 2)

Het aanmerkelijkbelangtarief wordt in 2020 verhoogd naar 26,25% en vanaf 2021 naar 26,9%. Mocht u overwegen om in 2019 dividend te laten uitkeren, dan kan dat nog tegen 25% aanmerkelijkbelangheffing. Wegens het verschil in heffingssystematiek tussen box 2 en box 3 kan het fiscaal gunstiger zijn om het dividend al begin 2019 te laten uitkeren in plaats van…
Read more