€ 100 miljoen lastenverlichting MKB

De staatssecretaris heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over de invulling van het bedrag van € 100 miljoen dat in augustus vorig jaar is gereserveerd voor verlaging van de lasten op arbeid voor het midden- en kleinbedrijf. Het gaat om twee maatregelen. 1) Vergroten vrije ruimte gericht op het mkb. In plaats van het…
Read more