Maand: januari 2019

Focus op actuele cijfers.

Zzp’er zijn. Leven tussen hoop en vrees

Bij de huidige Wet DBA waren de verwachtingen hooggespannen. Toch ging het gierend mis. Daarom is, behalve bij kwaadwillenden, de handhaving opgeschort tot in ieder geval 1 januari 2020. Veel zzp’ers en hun opdrachtgevers zitten hierdoor op dit moment nog steeds in onzekerheid. De vraag of er al dan niet sprake is van een dienstbetrekking…
Read more

Heffingskortingen 2019

Verhoging algemene heffingskortingDoor een verhoging van de algemene heffingskorting neemt het besteedbaar inkomen van mensen met een inkomen tot € 68.507 per jaar toe. De heffingskorting stijgt in 2019 met € 212 tot € 2477 voor inkomens tot € 20.384 per jaar. Ook inkomens tussen € 20.384 en € 68.507 profiteren van de verhoging van…
Read more

Invoering tweeschijvenstelsel

Door de geleidelijke invoering van een tweeschijvenstelsel met een basistarief en een toptarief nemen de besteedbare inkomens toe van alle personen met een inkomen vanaf € 21.000 per jaar. Het tarief in de huidige tweede en derde schijf daalt in 2019 van 40,85% naar 38,10%. Het tarief in de huidige eerste schijf stijgt van 36,55%…
Read more

Termijn verzoek uitnodiging tot doen van aangifte voor teruggaaf omzetbelasting 2019

Een teruggaaf van omzetbelasting kan worden verzocht via een aangifte. Als een belastingplichtige geen uitnodiging tot het doen van aangifte heeft ontvangen, kan de belastingplichtige de inspecteur verzoeken om hiertoe alsnog te worden uitgenodigd. Op dit moment geldt voor dit verzoek geen termijn. Per 1 januari 2019 wordt daarom geregeld dat de belastingplichtige de inspecteur…
Read more

Belastingrente en tijdig indienen aangifte IB en erfbelasting 2019

Bij belastingplichtigen die tijdig, dat wil zeggen voor 1 mei na afloop van het belastingjaar, een correcte aangifte inkomstenbelasting indienen, wordt vanaf 2019 geen belastingrente in rekening gebracht. Deze reeds langer bestaande praktijk is vanaf dat moment ook in de wet opgenomen. Ook voor belastingplichtigen in de sfeer van de erfbelasting gaat gelden dat voor…
Read more

Begrenzing milieukorting op de bijtelling emissievrije auto’s

De bijtelling is een forfaitaire waarderingswijze van het privévoordeel dat een ondernemer, resultaatgenieter of werknemer heeft van de auto van de zaak. Voor emissievrije auto’s geldt een milieukorting op de bijtelling. Vanaf 2019 wordt deze milieukorting begrensd tot het deel van de catalogusprijs tot en met € 50.000, resulterend in een maximale korting van €…
Read more

Belastingen op milieugrondslag 2019

Verhoging energiebelasting op gas, verlaging energiebelasting op elektriciteitPer 1 januari 2019 wordt het tarief van de energiebelasting voor aardgas in de eerste schijf (0 – 170.000 m3) verhoogd met 3 cent per m3 en wordt het tarief voor elektriciteit in de eerste schijf (0 – 10.000 kWh) verlaagd met 0,72 cent per kWh. In het…
Read more

Tarieven en grondslag vennootschapsbelasting 2019

TarievenVanaf 2019 gaat het tarief van de vennootschapsbelasting stapsgewijs omlaag. In 2019 wordt het tarief van de eerste tariefschijf (voor het deel van de winst tot en met € 200.000) verlaagd van 20% naar 19%. Het tarief van de tweede tariefschijf (voor het deel van de winst boven € 200.000) blijft 25% in 2019. Versoberen…
Read more

Btw en accijns 2019

Verhoging verlaagd btw-tarief Het verlaagde btw-tarief wordt verhoogd van 6% naar 9%. Dit raakt bijvoorbeeld voedings- en geneesmiddelen en een aantal arbeidsintensieve diensten. Btw-sportvrijstellingDe Nederlandse btw-sportvrijstelling wordt verruimd als gevolg van jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Deze verruiming leidt er sneller dan voorheen toe dat geen btw meer wordt berekend over…
Read more